ตาราง วิ่ง 10 กิโลเมตร ให้เร็ว ที่สุด WEEK 10

ไปที่ วิ่ง 10 กิโลเมตร ให้เร็ว ที่สุด

ติดต่อโค้ชแซม JOIN DISCORD

ไปที่ วิ่ง 10 กิโลเมตร ให้เร็ว ที่สุด

รับแผนโหดเข้านาฬิกา GPS Device กด ตารางฝึกวิ่ง 10km ให้เร็วที่สุด (%Threshold Pace) | (ภาษาไทย)

รับตารางส่วนตัวออกแบบโดยมือโปรระดับแนวหน้าฝึกวิ่งหรือฝึกไตรกีฬา

รวมถึงการออกกำลังกายที่มีโครงสร้าง คำอธิบายแผน
แผนวิ่ง 10k ที่เน้นความเร็วโดยใช้ % Threshold Pace ที่ออกแบบมาเพื่อนำคุณไปสู่อีกระดับ & ทุบเวลาที่ดีที่สุดส่วนตัว 10k ปัจจุบันของคุณ

PERSONAL TRAINING PLAN:

4 thoughts on

ตาราง วิ่ง 10 กิโลเมตร ให้เร็ว ที่สุด WEEK 10

Leave a Reply

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything

TNST (Tri Nirvana Secret Training)
The Ultimate Secret Virtual Training Club
FREE TRIAL

Handcrafted by and for Gamers © 2021  •  Armadon Theme by Themosaurus. All related content, characters, names and materials that could be part of an existing work, are the exclusive property of their authors.

%d bloggers like this: